Search for media from: "Johani Karonen"

Kyrkan på Högskolan

Anna Torbrand Georg och Tina Redin presenterar sig och berättar om möjligheten att komma och prata. Textad.

From  Johani Karonen on January 18th, 2021 0 likes 19 plays 0  

intro-v2021

Lars Niklasson, rektor Studentkårens ordförande och vice ordförande Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Jessica Bergkvist, studentstöd

From  Johani Karonen on January 15th, 2021 0 likes 44 plays 0  

intro-jessica-vt2021

Jessica Bergkvist ger en introduktion till studenter.

From  Johani Karonen on January 11th, 2021 0 likes 11 plays 0  

Zoom introduction

First glance on Zoom. Closed captions in English.

From  Johani Karonen on August 14th, 2020 0 likes 1 plays 0  

Instruktionsfilm för Zoom

Film som introducerar Zoom till oerfarna. Producerades inför UKÄ:s virtuella konferens september 2019.

From  Johani Karonen on January 22nd, 2020 0 likes 61 plays 0  

P-dag-Tobias-Degsell-inspiration

Personaldag 16 oktober 2019 Tobias Degsells inspirationsföreläsning

From  Johani Karonen on October 18th, 2019 0 likes 15 plays 0