Search for tag: "ukÄ"

Instruktionsfilm för Zoom

Film som introducerar Zoom till oerfarna. Producerades inför UKÄ:s virtuella konferens september 2019.

From  Johani Karonen on January 22nd, 2020 0 likes 44 plays 0