Search for tag: "rektor"

intro-v2021

Lars Niklasson, rektor Studentkårens ordförande och vice ordförande Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Jessica Bergkvist, studentstöd

From  Johani Karonen 0 likes 225 plays 0