Search for tag: "högskolepedagogik"

Panelsamtal kring hybridundervisning

Från 19 oktober, 2021 Cecilia Gillgren, HS, moderator Mattias von Feilitzen, GU Joakim Kävrestad, HS Christina Lönnheden, HS Simon Walin, Sudentkåren Sabina Gudomlund Lindberg,…

From  Peter Fogel on October 20th, 2021 0 likes 8 plays 0  

Effektiva virtuella konferenser - Alastair Creelman

Inspelning från Pedagogiskt Café 22 september 2021.

From  Peter Fogel on October 7th, 2021 0 likes 10 plays 0